TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Często zadawane pytania i informacje na temat SIP

SIP jest otwartym standardem internetowym umożliwiającym komunikacją głoswą i wideo w czasie rzeczywistym. SIP (Session Initiation Protocol – protokół inicjacji sesji) został opracowany przez IETFi opublikowany jako RFC 3261.

SIP jest protokołem internetowym do komunikacji na żywo służącym nawiązywaniu i zrywaniu rozmów telefonicznych i wideo-telefonicznych. Jest on protokołem sygnałowym służącym do tworzenia, modyfikacji i kończenia sesji w sieci IP, w których bierze udział jeden lub więcej uczestników. Sesja może oznaczać zwykłą dwustronną rozmowę telefoniczną lub konferencję multimedialną z udziałem wielu osób. SIP umożliwił zaoferowanie zakresu usług trudnego do wyobrażenia zaledwie kilka lat temu: konferencje internetowe, telefonię IP, natychmiastowe przesyłanie wiadomości, komunikację w wykorzystaniem teleobecności, głosu i obrazu, dzielenie się danymi, gry online, dzielenie się aplikacjami i wiele innych.

SIP czyni dla komunikacji w czasie rzeczywistym to samo, co HTTP uczynił dla Internetu, a SMTP dla poczty elektronicznej. Jest on głównym czynnikiem sprawczym odpowiedzialnym za szybką rewolucję telefonii IP. Telefonia SIP wyłoniła się jako praktyczna alternatywa dla tradycyjnych prywatnych central abonenckich. Dzięki systemom telefonicznym SIP dostępne są funkcje, które zwiększają mobilność i wydajność użytkowników, jednocześnie zapewniając znaczne oszczędności w kosztach. Powoduje to, że fizyczne centrale abonenckie stają się przestarzałe.

We tej części znajdują się odpowiedzi na niektóre najczęściej zadawane pytania na temat SIP.

Zdobądź już dziś 3CX za darmo!

Pobierz wersję na serwer lokalny lub Spróbuj w chmurze