TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Często zadawane pytania i informacje na temat VOIP

Przed ponad 50 laty firmy używały konwencjonalnych prywatnych central abonenckich, które wymagają oddzielnych sieci do przesyłania głosu i danych. Dzięki rewolucji wywołanej przez nową telefonię VOIP przedsiębiorstwa zmieniają je szybko na centrale VoIP, których wielką zaletą jest połączona sieć do przesyłania danych i głosu.

VoIP, który to skrót oznacza Voice over Internet Protocol (protokół przesyłania głosu poprzez Internet), polega zasadniczo na transmisji głosu poprzez sieci oparte na protokole internetowym. Protokół internetowy (Internet Protocol – IP) został początkowo zaprojektowany dla sieci przesyłania danych, ale po uzyskaniu statusu światowego standardu dla tych sieci, został przyjęty dla sieci przesyłania głosu.

Użytkownicy systemów telefonicznych VoIP mogą nie tylko wykonywać i odbierać połączenia poprzez sieć IP, ale także korzystać z tradycyjnych linii telefonicznych, co gwarantuje lepszą jakość i dostępność połączeń. Podłączone publiczne sieci/linie telefoniczne można zamienić na VOIP/SIP dzięki bramce VOIP. Dzięki temu bramka VOIP pozwala użytkownikowi na odbieranie i wykonywanie połączeń z wykorzystaniem zwykłej sieci telefonicznej.

Prywatne centrale VOIP umożliwiają mobilność pracowników i zapewniają elastyczność podczas rozrastania się firmy, ponieważ są one znacznie łatwiejsze do zarządzania niż tradycyjne centrale i pozwalają też na znaczne obniżenie kosztów administracyjnych telefonii.

Często zadawane pytania i dużo więcej informacji na temat VOIP znajduje się w tej części.

Zdobądź już dziś 3CX za darmo!

Pobierz wersję na serwer lokalny lub Spróbuj w chmurze