Jakie są metody / żądania i odpowiedzi SIP?

SIP używa metod / żądań oraz odpowiednich odpowiedzi do ustanowienia sesji połączenia.

SIP-Methods

 

 

 

 

 

 

Żądania SIP :

Istnieje sześć podstawowych rodzajów żądań / metod:

INVITE – zapoczątkowanie wywołania przez zaproszenie użytkownika do sesji.
ACK – Potwierdza odebranie odpowiedzi na żądanie INVITE.
BYE – zakończenie wywołania.
CANCEL – anulowanie żądania trwającego.
REGISTER – rejestrownie agenta użytkownika i jego lokalizaji (nazwy hosta, IP)
OPTIONS – komunikowanie wiadomości o możliwościach wywołującego i wywoływanego telefonu SIP.

Odpowiedzi SIP:

Na żądania SIP odsyłane są odpowiedzi SIP. Wyróżnia się 6 klas kodów odpowiedzi w SIP:

1xx – Wiadomości informacyjne.
2xx – Odpowiedzi pozytywne.
3xx – Odpowiedzi przekierowania.
4xx – Odpowiedzi błędnych żądań.
5xx – Odpowiedzi błędu serwera.
6xx – Odpowiedzi błędów globalnych.

Zwróć uwagę na podobieństwo z HTTP – główne zalety SIP to przejrzystość i prostota.